PZU
KALKULATOR ULGI PODATKOWEJ
Obliczam ulgę podatkową z tytułu wpłat na IKZE w roku
(nie dotyczy podatników korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)
Zatrudniony - Opodatkowanie indywidualne
(rozliczenie na zasadach ogólnych wg skali podatkowej 18% lub 32%)
Zatrudniony - Opodatkowanie wspólne
(rozliczenie na zasadach ogólnych wg skali podatkowej 18% lub 32%)
Działalność gospodarcza z podatkiem liniowym (rozliczenie wg podatku 19%)
(nie dotyczy przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek)
Ulga podatkowa *
* są to wyliczenia szacunkowe i faktyczna wysokość ulgi będzie wynikała z zeznania podatkowego
© Copyright PZU 2009 | designed by Digital One Powrót do strony PTE