PZU Przystępuję do IKZE w DFE PZU online
Witamy
na stronach formularza rejestrującego do IKZE w DFE PZU
Wypełnienie formularza potrwa około 5 minut
Przygotuj niezbędne informacje:
• Pesel
• Nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości
• oraz numer Twojego rachunku bankowego
Umowę online podpisuje w Twoim imieniu pełnomocnik
Czy gromadzisz środki na IKZE w innej instytucji?
Zgodnie z obowiązkiem, DFE PZU informuje, że w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy oszczędzający podlega odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
Oświadczam, że: *
nie gromadzę środków na IKZE w innej instytucji
gromadzę środki na IKZE w innej instytucji
Nazwa instytucji:
i potwierdzam, że instytucja ta dokona wypłaty transferowej.
Zostałem pouczony przez DFE PZU, że w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia podlegam odpowiedzialności karnej. *

* Pola obowiązkowe

© Copyright PZU designed by Digital One