Wydrukuj wniosek o przyjęcie do Funduszu
Informacje i ryzyka związane z członkostwem w OFE PZU znajdują się w "Prospekcie Informacyjnym".

Wypełniony i podpisany wniosek prosimy odesłać na adres:
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
Przegródka pocztowa 161,
02-696 Warszawa 113
POBIERZ FORMULARZ
* Pola obowiązkowe