Prosimy o przygotowanie numeru PESEL oraz dokumentu tożsamości.

Prosimy o zapoznanie się z:
Prospektem informacyjnym OFE PZU
Informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych

Informacje i ryzyka związane z członkostwem w OFE PZU
znajdują się w "Prospekcie Informacyjnym".
dalej