Administratorem danych osobowych podanych w celu zawarcia Umowy będzie Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", z pełną informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących z tego tytułu prawach zapoznaj się tutaj