Zamówienie numeru PIN
Wybierz produkt *
OFE IKZE
Imię *
Nazwisko *
Numer rachunku *
PESEL * *
Dokument tożsamości * *
Seria i numer
Telefon komórkowy *
Adres e-mail
Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną wykorzystane w celu nadania i wysyłki zamówionego numeru PIN. PIN prześlemy sms-em na podany przez Panią/Pana numer telefonu.
Zamówienie zostanie zrealizowane jeśli podane przez Panią/Pana: imię, nazwisko, nr rachunku i nr PESEL albo dok. tożsamości będą zgodne z danymi zapisanymi na Pani/Pana rachunku w Funduszu.
Wyrażam zgodę nie wyrażam zgody na wykorzystanie przez Administratora, którym jest PTE PZU SA z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 24 podanych danych tj. numeru telefonu, adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
*    Pola obowiązkowe
* *  Należy uzupełnić jedno z pól
© Copyright PZU 2009 designed by Digital One